English

Индустриални

управляеми - DALI

SHUTTLE серия

DZ-75-IS-D DZ-100-IS-D DZ-150-IS-D

   

BLADE серия

DZ-35-IB-D DZ-75-IB-D

управляеми - IoT Ready

SHUTTLE серия

DZ-75-IS-D IoT DZ-100-IS-D IoT DZ-150-IS-D IoT DLE-IOT-PIR

Прожектори

DZ-400-i