English

Решения


Производствени помещения и логистични складове

Използването на енергийно ефективни светлинни източници е необходимо, но недостатъчно условие за повишаване на енергийната ефективност на промишленото осветление. Необходима е и подходяща оптична система, която да разпредели светлинния поток по правилен начин, като осигури максимална яркост на наблюдаваната повърхност, адекватна за спецификите на приложението. Важен показател за енергийна ефективност на осветлението е коефициентът на използване на потока на светлинните източници в осветителната уредба. Той трябва да бъде висок, което е възможно, ако светлинният поток е насочен по подходящ начин към изчислителната повърхност. Поради тази причина, при проектирането се взема под внимание не само светлинния добив на осветителното тяло (излъчен светлинен поток/консумирана електрическа мощност), но и възможността потокът му да бъде ефективно разпределен в пространството.

Dazzle Light


GIS

Системи за управление на улично и индустриално осветление

Свързаните системи за улично осветление предоставят несравними възможности по отношение на намаляването на енергийните разходи, посредством оптимизация, съкращават в пъти времето за отстраняване на технически проблеми и съществено подобряват качеството на живот на гражданите в населените места. Облачно базираната платформа на DLE решава всички тези задачи и отваря вратата за надграждане на урбанизираните територии с видеонаблюдение, публични WI-Fi услуги, информационни системи за качеството на въздуха или свободните места за паркиране в синя зона.


Улици и паркинги   

Уличните и районните осветители на DLE са с гарантиран живот по-голям от 50000 часа (L90 >109000h; Cree Aug/2017), резултат от новаторската авторска конструкция и високотехнологичните елементи от водещи производители, вложени при проектирането и производството на осветителя. Конструкцията на корпуса на осветителя e разработена като монолитна еднообемна структура от алуминий с висок коефициент на топлоотвеждане, без външно оребряване, ветроустойчива и самопочистваща се по естествен път, без необходимост от периодично обслужване. Сертифицирана устойчивост на удари IK10 и степен на защита IP67. Предвидена е опция за защита от птици.

Dazzle Light


Dazzle Light

Мултифункционални и спортни зали   

DLE предлага специализирани решения за многофунционални и спортни зали, сценичен контрол и поддържане на зададената осветеност. Едновременно с това нашите осветители са готови да отговорят на най-високите изисквания за цветопредаване,  подходящо за телевизионни излъчвания с висока резолюция. 


Архитектурни обекти и водоеми   

DLE предлага разнообразни решения за осветяване на архитектурни и ландшафтни обекти. В зависимост от архитектурното решение и при правилен избор на оптична система, сме в състояние да предложим всички видове осветителни ефекти - обливане със светлина, симетрично и асиметрично, контрастно, акцентно и обемно осветяване при избор на цветове без ограничения.

Dazzle Light